Preporuke za rad hotela i iznajmljivača tijekom epidemije COVID -19

Sukladno reaktivaciji određenih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju hotelske i iznajmljivačke djelatnosti preporučuje se  postupanje sukladno uputama. 

Preporuke možete preuzeti klikom na dokument u dnu stranice.