Preporuke za rad kampova i marina tijekom epidemije bolesti COVID -19

U okviru reaktivacije određenih aktivnosti, na temelju Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju  kampova i marina, preporučuje se postupanje sukladno sljedećim preporukama.

Preporuke možete preuzeti klikom na dokument u dnu stranice.