UPUTE ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
Zahtjev se predaje u Uredu državne uprave:
Ured za turizam
Kralja Tvrtka 1
Biograd na Moru
tel: 023/385-487

Obveznik je dužan prijaviti se u registar poreznih obveznika (Porezna uprava) u roku od osam dana od dana izdavanja rješenja.

 • PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata prijaviti i odjaviti boravak svakog gosta, putem informacijskog sustava na web stranici www.evisitor.hr (Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, NN 126/15). Obveznik je dužan osobno doći u ured TZ grada Biograda na Moru po svoje pristupne podatke za eVisitor, uz obavezno predočenje identifikacijskog dokumenta, OIB-a i rješenja o pružanju usluga, a u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba, mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe, ovjerenu od javnog bilježnika, te svoj i obveznikov identifikacijski dokument. Također, eVisitor-u se može pristupiti putem sustava eGrađani (u tom slučaju ne treba dolaziti po pristupne podatke u TZ).

Zakonska obveza prijave turista iz zemalja koje nisu članice EU Ministarstvu unutarnjih poslova (Zakon o strancima, NN 130/11, 74/13), automatski se ispunjava na način da MUP preuzima podatke iz sustava eVisitor

 • POSLOVNE KNJIGE
 • CJENIK USLUGA

Istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju da je boravišna pristojba uključena u cijenu te se pridržavati istaknutih cijena. Cjenik mora biti uokviren, istaknut na vidljivom mjestu, a cijene u KUNAMA (euri mogu i ne moraju biti naznačeni). Cjenik sobe i ostalih usluga mora biti na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku.

 

Stavke koje cjenik mora sadržavati:

 • Osnovni podaci iznajmljivača (naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa)
 • Naziv usluge (noćenje, noćenje s doručkom...)
 • Vrsta naplate (po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno....)
 • Termin (unijeti sve termine, sezone...)
 • Cijena (obavezno mora biti izražena u kunama, eure dodajte čisto za razumijevanje stranaca)
 • Turistička pristojba (ako je uključena u cijenu navesti i taj podatak, plus obavezno napisati iznose)

Cjenik se ne ovjerava. Primjer cjenika dostupan je u TZ grada Biograda na Moru.

 • GDPR OBAVIJEST

Uz cjenik mora biti istaknuta i obavijest o Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Obavijest možete podići u TZ grada Biograda na Moru ili na web stranicama TZ grada Biograda.

 • RAČUN

Svaki iznajmljivač je dužan izdati i gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija. Račun mora sadržavati:
- podatke o izdavatelju (ime i prezime, OIB nositelja Rješenja, adresa prebivališta/boravišta), - datum izdavanja računa , - broj računa- ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena,- vrstu, količinu i cijenu obavljene usluge
Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje korisniku usluge, a drugoga zadržava izdavatelj kao ispravu za knjiženje evidencije prometa.
Račun mora sadržavati i eventualni odobreni popust.

 • EVIDENCIJA PROMETA

Propisani obrazac EP (Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza, NN 1/17) je evidencija izdanih računa u koji se upisuju svi računi. Obrazac se zaključuje na kraju svake godine. Obrazac je moguće voditi ručno (dostupan u TZ grada Biograda na Moru) ili unutar sustava eVisitor (nije obavezno).

 • POPIS GOSTIJU

Popis turista vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu ili fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u domaćinstvu. Popis turista vodi se, a prijava i odjava turista obavljaju se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj. Ovaj popis automatski se kreira unutar eVisitor-a, a moguće ga je i dodatno pohraniti i/ili otisnuti.

 • NORMATIVI

Ako iznajmljivač pruža usluge prehrane, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.

 • STANDARDIZIRANA PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA

Svim iznajmljivačima propisana je obveza nabavljanja i isticanja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije objekta. Ploče se direktno naručuju kod proizvođača, koji pribave prethodnu suglasnost Ministarstva turizma.

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva (izvor: web stranica Ministarstva):

Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić
Put Nina 129a, 23000 Zadar
Tel: 023 220 655
E-mail: reklame.mikic@gmail.com Jaguar d.o.o.
Hrvojeva 6, 21000 Split
Tel: 021 343 888
E-mail: jaguar@post.htnet.hr

Binar d.o.o.
Livanjska 12, 21000 Split
Tel: 021 344 442
E-mail: binar@st.htnet.hr Kordun Marketing d.o.o. za proizvodnju i usluge
Matka Laginje 10
47000 Karlovac
Tel.: 047/ 645 - 066
E-mail: kordun@kordun.hr Web: www.kordun.hr

Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, obveznik naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče. Proizvođaču je potrebno poslati kopiju uplatnice, kopiju rješenja o kategorizaciji i točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.
Ako iznajmljivač u jednoj građevini ima više objekata iste vrste i kategorije, tada je dovoljno istaknuti na vidnom mjestu jednu zajedničku propisanu oznaku vrste i kategorije.
 
Ako iznajmljivač iznajmljuje više objekata iste vrste i različitih kategorija, na jednoj standardiziranoj ploči mogu se navesti najviše dvije oznake za kategoriju s odgovarajućim brojem zvjezdica.

 • KUĆNI RED

Obveznik je dužan utvrditi kućni red i istaknuti ga u svim sobama i apartmanima.
Primjer kućnog reda možete preuzeti u TZ grada Biograda.

 • FINANCIJSKE OBVEZE
 • UPLATA TURISTIČKE PRISTOJBE PAUŠALNO

Cijeli iznos turističkee pristojbe plaća se u 3 jednake rate s dospijećima plaćanja: 31.7., do 31.8. i do 30.9. tekuće godine. (UPLATNICE PRAVOVREMENO ŠALJE TZ GRADA BIOGRADA NA MORU)

Paušal turističke pristojbe plaća se prema registriranim krevetima, glavnim i pomoćnim odnosno kamp jedinicama, i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja.

Uplate izvršiti isključivo u poslovnicama pošte, poslovnih banaka, Fine ili internet bankarstvom.

Sva zaduženja vidljiva su na sustavu eVisitor u podizborniku Financije pod Zaduženja.

PAUŠAL TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2020. GODINU

BIOGRAD NA MORU PAUŠAL T.P. PO KREVETU
350,00 kuna

 • UPLATA POREZA I PRIREZA PAUŠALNO

Porez i prirez uplaćuju se tromjesečno (prema poreznom rješenju).
Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Paušalni porez plaćaju svi iznajmljivači koji posjeduju Rješenje o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu, osim onih koji su u sustavu PDV-a.
Za više informacija kontaktirajte Poreznu ispostavu Biograd na Moru.

 • UPLATA TURISTIČKE ČLANARINE

Sukladno čl. 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) i Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici , građani koji su registrirani za pružanje usluga smještaja u domaćinstvima dužni su plaćati članarinu turističkoj zajednici i to u paušalnom iznosu ovisno o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor, odnosno broju smještajnih jedinica u kampu i kamp – odmorištu.

Obveznici plaćaju članarinu po krevetu u iznosu od 45,00 kuna (NN 14/20, čl. 7). Godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%.

Potrebno je ispuniti obrazac TZ 2.

Podaci za plaćanje:
Primatelj: Članarina 
IBAN primatelja: HR3210010051702227150
Model: HR67
Poziv na broj odobrenja: Upisuje se OIB osobe na koju glasi rješenje o kategorizaciji
Opis plaćanja: Uplata turističke članarine