Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)

2018/05/25. kot datum uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016. označuje nov pristop k vprašanju varstva osebnih podatkov, kadar formalno izpolnjevanje določenih zakonskih zahtev ne zadostuje več.

Določbe splošne uredbe in druge veljavne predpise je treba razumeti kot potrebo po uvedbi stalnega postopka nadzora in zaščite v postopkih zbiranja, obdelave in uporabe osebnih podatkov, da se zagotovi zakonita, poštena in pregledna obdelava.

Navodilo za goste, ki imajo dodatna vprašanja v različnih jezikih, najdete na:

https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor

Priložene so smernice in priporočila, kako ravnati v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in obvestilo gostov glede Uredbe, ki je v štirjih jezikih (hrvaški, angleški in nemški, slovenski), zato prosimo, da obvestilo natisnete in postavite na vidno mesto v stanovanju.

Prenos prilog: